ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΊ ΚΎΚΛΟΙ

Κύκλος αναπνοής, EST. 2007, είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία για τη σύνδεση των επαγγελματιών και των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν, ή να αρχίσει, μια συνειδητή ομάδα αναπνοής στην κοινότητά τους. Οργανώνουμε και προωθούμε συναντήσεις και εργαστήρια που σχετίζονται με την.

Οι ομάδες κύκλων αναπνοής συναντώνται την τελευταία Τρίτη του μήνα, κάθε μήνα. Οι ομάδες διευκολύνονται από διαφορετικούς επαγγελματίες, σε διαφορετικά μέρη με μια σειρά από λεπτομέρειες της αναπνοής. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πάνω από 100 ομάδες σε πάνω από 25 χώρες συνεδρίαση για τη μηνιαία Αναπνεύστε. Οι ομάδες είναι εισαγωγικές και συχνά λειτουργούν με βάση δωρεές. Παρακαλώ ελέγξτε την ιστοσελίδα για το πώς να ενταχθούν ή να ξεκινήσετε μια ομάδα στην περιοχή σας.

lotus 3261121 1920

Αναπνοή κύκλος είναι ένα δίκτυο των ανθρώπων που έχουν δεσμευτεί να:

  • Υγεία και θεραπεία μέσω της πρακτικής αναπνοής
  • Αυτο-επούλωση μέσω μετασχηματιστική ενέργειας κράτη
  • Συνειδητές συνεδριάσεις της Κοινότητας και εργαστήρια

Πάνω απ ‘ όλα, αναπνοή άνθρωποι κύκλο είναι σε αναπνοή με επίγνωση. Δεδομένου ότι αυτή η απλή πρακτική έχει επηρεάσει τη θετική αλλαγή στη ζωή μας συναντάμε μία φορά το μήνα για να γιορτάσουμε την αναπνοή και να εισαγάγει άλλους ανθρώπους σε αυτό το εργαλείο μετασχηματισμού.

Για να μάθετε περισσότερα