Αποποίηση ευθυνών για την ιδιότητα μέλους:

“IBF επαγγελματική ένταξη είναι self ορίζεται από το άτομο και δεν είναι μια έγκριση της επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής”

Αποποίηση ευθυνών για εκδηλώσεις:

“IBF δεν είναι υπεύθυνη για τα γεγονότα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα από τα επαγγελματικά ή οργανωτικά μέλη της IBF”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!