Αποποίηση ευθυνών για την ιδιότητα μέλους:

“Η επαγγελματική ιδιότητα μέλους του IBF αυτο-ορίζεται από το άτομο και δεν είναι μια έγκριση Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πρακτικής”

Αποποίηση ευθυνών για εκδηλώσεις:

“Το IBF δεν είναι υπεύθυνο για τις εκδηλώσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα από τα Επαγγελματικά ή Οργανωτικά μέλη του IBF”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!