Διεθνές Ίδρυμα Breathwork IBF

IBF είναι μια ένωση με πλήρη νομική ικανότητα

Αριθμός Καταχώρισης Εμπορικού Επιμελητηρίου Ολλανδίας
32080432

Διεύθυνση:

Stoombootweg 41, 1035 TT Άμστερνταμ

Διευθυντές:

Geert De Vleminck (Πρόεδρος)

Πιέρ Χοσέ

Φαμπιέν Πρύτανης

Πνευματικά δικαιώματα
Το πλήρες περιεχόμενο αυτής της αρχικής σελίδας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Ευθύνη
Παρ’ όλες τις προσπάθειες για την ορθή παρουσίαση και επαλήθευση των γεγονότων, τα σφάλματα και η παρερμηνεία δεν μπορούν να αποκλειστούν πλήρως. Η ευθύνη για οδηγίες, σημειώσεις, συστάσεις και γνώμες περιορίζεται στην πρόθεση και τη βαριά αμέλεια. Το προσωπικό σύνταξης δεν είναι υπεύθυνο για εκδηλώσεις μελών, βιογραφίες μελών ή εικόνες και εικονογραφήσεις. IBF απορρίπτει την ευθύνη για εξωτερικά συνδεδεμένες πληροφορίες εντελώς.

Πηγές εικόνων:
Μερικές εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την αρχική σελίδα είναι από Pixabay ή αγοράζονται από το απόθεμα πλίθας.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!