Η ΟΜΆΔΑ ΜΑς/IBF TASK FORCE

Η καθημερινή διαχείριση της IBF έχει ανατεθεί σε μια εκλεγμένη ομάδα εθελοντών που αποτελείται από:

Εκτελεστική ομάδα

Η εκτελεστική ομάδα είναι υπεύθυνη για τις επιχειρηματικές υποθέσεις της IBF. Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει την ευθύνη για μια περιοχή των επιχειρήσεων IBF και να ενεργήσει μια ομάδα για να κάνει την ημέρα με την ημέρα αποφάσεις και την εφαρμογή συμφωνημένων στόχων.

Επιτροπή ακεραιότητας

Η Επιτροπή ακεραιότητας εποπτεύει και στηρίζει την εκτελεστική ομάδα και δρα ως Συμβούλιο καταγγελίας για τα μέλη.

Εθνικός αντιπρόσωπος & Πρέσβεων

Η ομάδα των εθνικών αντιπροσώπων και πρεσβευτές υποστήριξη IBF μέλη σε κάθε χώρα και σε όλο τον κόσμο. Η IBF έχει εθνικούς αντιπροσώπους (NR) σε πάνω από είκοσι χώρες. NRs είναι κεντρικά στο δίκτυο IBF και συχνά οργανώνουν τα γεγονότα IBF στη χώρα τους. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την IBF ή πώς να συμμετάσχετε, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με τον εθνικό αντιπρόσωπο σας. Μια λίστα με τις τρέχουσες NRs μπορεί να βρεθεί σε αυτή την ιστοσελίδα

Βρείτε τον εθνικό σας εκπρόσωπο (κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη λίστα).

Ηγέτες ομάδων εργασίας

Οι ηγέτες της ομάδας εργασίας είναι υπεύθυνοι για ένα συγκεκριμένο τομέα εντός του οργανισμού. Οδηγούν μια ομάδα που εργάζεται σε διαφορετικούς συγκεκριμένους τομείς, όπως η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ, η επιστήμη & ερευνητικής ομάδας, συνειδητή αναπνοή στην τάξη και την παγκόσμια ημέρα αναπνοής.

Μάθετε για τις ομάδες εργασίας IBF στη σελίδα πρωτοβουλίες μας

Εκτελεστική ομάδα υποστήριξης

Η εκτελεστική ομάδα υποστήριξης βοηθά την εκτελεστική ομάδα με τις ιδιαίτερες ικανότητές τους. Εκδότης newsletter μας, κοινωνική Media Team και συντονιστής ιστοσελίδα είναι όλα EST αστέρια της IBF.

Όλοι οι αξιωματικοί IBF εκτελούν το καθήκον τους, σύμφωνα με τις αξίες του πυρήνα IBF και IBF κώδικα τιμής

IBF TASK FORCE εγχειρίδιο Νοέμβριος 2018

Ποιος είναι ο οποίος στην ομάδα κρούσης IBF

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!