Πρωτοβουλίες

Οι ομάδες εργασίας και τα έργα IBF δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του κοινοτικού φόρουμ κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση, που απαρτίζεται από εθελοντές που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ως στόχο να φέρουν τα οφέλη της υγείας στα σχολεία, τα τραύματα, την ψυχική υγεία και την ευαισθητοποίηση του κοινού με βιώσιμο τρόπο.

Παγκόσμιο Συνέδριο έμπνευσης

Για πάνω από 25 χρόνια η IBF έχει οργανώσει μια ετήσια εβδομάδα μακρά παγκόσμια διάσκεψη έμπνευσης (GIC) κάθε χρόνο σε μια διαφορετική χώρα. Το Συνέδριο διαθέτει καθημερινά κεντρικούς ομιλητές και ένα ευρύ φάσμα εργαστηρίων που διευκολύνεται από τους επαγγελματίες στον τομέα της συνειδητής αναπνοής.

Η GIC είναι το σπίτι του IBF ετήσια Γενική Συνέλευση, όπου οι πρωτοβουλίες IBF εμπνέονται και δημιουργούνται.

IBF ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών

IBF χορηγήθηκε ειδική συμβουλευτική κατάσταση με το οικονομικό και κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών το 2016.

Η IBF στηρίζει τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών μέσα από μια σειρά έργων και πρωτοβουλιών που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή μας για την προώθηση της συνειδητής αναπνοής. Ο ρόλος αυτής της ομάδας εργασίας είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της (συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών IBF) για την υγεία και την ευημερία σε όλο τον κόσμο.

Η ομάδα αυτή ίδρυσε έργα που περιλαμβάνουν:

Συνεκτική αναπνοή για την αποκατάσταση τραύματος:

Ένα πρακτικό πρόγραμμα που εκπαιδεύει το προσωπικό και τους εθελοντές των μεγάλων οργανώσεων για να μοιραστεί τη συνεπή αναπνοή για να ξεπεράσει το τραύμα, με τους πρόσφυγες και εκείνους που επηρεάζονται από τις φυσικές καταστροφές.

Επιστημονική και ερευνητική ομάδα εργασίας

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκεντρώνονται υπάρχουσες δημοσιεύσεις και επιμέλεια IBF-οδήγησε έρευνα σχετικά με συνειδητή αναπνοή ως εργαλείο για τη σωματική, ψυχική και συναισθηματική ευεξία.

Συνειδητή αναπνοή στην τάξη

Ένα περιεκτικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο ασκήσεων αναπνοής για παιδιά όλων των ηλικιών.

Εκπαιδεύοντας δασκάλους, γονείς και παιδιά όλων των ηλικιών να χρησιμοποιούν συνειδητές ασκήσεις αναπνοής στην τάξη για βελτίωση της υγείας, της ευημερίας και της συναισθηματικής συνείδησης.

Ταμείο Ανάπτυξης

Χρηματοδοτική στήριξη για έργα που βοηθούν μειονεκτούσες κοινότητες · π. χ. οργανώσεις που παρέχουν σε γυναίκες και παιδιά που ζουν σε φτωχογειτονιές.

Παγκόσμια ημέρα αναπνοής: 11 Απριλίου

Ένα ετήσιο Παγκόσμιο γεγονός που προσκαλεί όλους να θυμούνται, να βιώσουν και να γιορτάσουν τη θεραπευτική και ενωτική δύναμη της αναπνοής. Η πρωτοβουλία αυτή αυξάνει την ευαισθητοποίηση για την αξία της συνειδητής αναπνοής και τη σημασία του καθαρού αέρα και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα μας. Από το 2006 η IBF ενθαρρύνει τοπικά χορηγία εκδηλώσεις σε πάνω από 30 χώρες εκείνη την ημέρα.

Αναπνευστικοί κύκλοι

Περισσότεροι από 100 κύκλοι αναπνοής σε όλο τον κόσμο συνεδριάζουν κάθε μήνα για να προωθήσουν και να ασκήσουν συνειδητή αναπνοή ως μορφή ευεξίας.

Γνωρίστε 2 Αναπνεύστε

Μια πρωτοβουλία για να συνδέσει τους ανθρώπους μέσω της αναπνοής από το σπίτι τους. Γνωρίστε 2 Αναπνεύστε τρέχει online εκδηλώσεις για τα μέλη IBF για την 2η και 4η Τρίτη κάθε μήνα.

Καταρτίζονται από την IBF ομάδα εργασίας του ΟΗΕ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!