ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗς

Δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη της συνειδητότητας και του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να την κάνουμε προσιτή σε όλο τον κόσμο. Μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης της IBF, προσφέρουμε πρόσβαση σε ιδιώτες και σε κοινότητες που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να προσπελάσουν.

Είμαστε επίσης σε θέση να υποστηρίξουμε τα προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας.

Το Ταμείο δημιουργήθηκε το 2011 για να στηρίξει οικονομικά πρωτοβουλίες για να φέρει τα οφέλη της σε ανθρώπους και τόπους που διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να την βιώσουν.

Read more