Skip to content

Дейности на МБФ

  • Насърчава международното сътрудничество и обмен между съзнателни дишащи и дихателни работници и действа като посланик на дихателните и дихателните служители в света.
  • Събира и разпространява информация за дихателни тела и съзнателно дишане изследвания и дейности.
  • Съвместно организира годишната Глобална конференция за вдъхновение (GIC), високоенергийна емпирична среща, която привлича съзнателни дишащи и дихателни работници от цял свят, които се събират на различно място всяка година, за да дишат, споделят, да се учат и да се наслаждават.
  • Всяка година на 11 април всяка година ще се организират събития по целия свят.
  • Партньори с други организации за дишане, за да повиши осведомеността за съзнателната дихателна практика по целия свят. От юли 2016 г. Икономическият и социален съвет на ООН (ECOSOC) може да получи достъп до експертния опит на МБФ чрез нашия специален консултативен статут. Вижте повече
  • Maintains, with our partner organisation
IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2024 (all rights reserved)