Skip to content

Основни стойности на IBF


“The International Breathwork Foundation recognises and pays respect to our First Nation members.

IBF DIVERSITY AND INCLUSIVITY STATEMENT

We acknowledge all first nation peoples whose land we live on, and recognise their continuing connection to lands, waters, sky and communities.

The IBF practice principles of equality, diversity and inclusion. We celebrate and nurture the rich diversity within our communities including people who live with or are impacted by disability, our LGBTQIA+ members, BIPOC members and displaced peoples. As a community we seek to strengthen our collective consciousness, action and resilience against the adverse effects of stigma, discrimination, and marginalisation”.

We acknowledge and recognize the IBF lineage and all volunteers who dedicated and dedicate their time and energy to the IBF.

CORE VALUES

1 Дясна релация

Ние празнуваме взаимосвързаната природа на живота и реагираме в правилната връзка един с друг и на света около нас; Да ръководим нашите дела с любов, чест и уважение.

2 Съзнателно дишане

Съзнателното дишане е в сърцето на нашата общност и ние вярваме, че той ще ни води към истината.

3 Автентичност и почтеност

Ние сме посветени на автентичността и почтеността в живота си и предизвикваме поведения и перспективи, които не са съобразени с най-високото благо на всички.

4 Diversity and Inclusivity

We celebrate and nurture the rich diversity within our communities, and actively practice principles of equality, diversity and inclusion.

5 Conscious communication

Съзнателната комуникация е естествен начин на свързване в нашата общност. Имаме смелостта да предадем нашата истина с любов в името на изцелението и сме ясни, че не е необходимо да приемаме и други хора за лични контакти.

6 Personal and Collective Responsibility

Ние поемаме лична отговорност за нашите мисли, думи и действия; като признава и уважава силата на Създателя във всеки един от нас.

7 Flexibility and Responsiveness

Ние признаваме силата в квантовите промени и поддържаме гъвкавост в нашите гледни точки и действия, за да приспособим непознатото.

8 Understanding and Knowledge

Ние признаваме множеството източници на информация, с които разполагаме; ние се ръководим от нашите сърца, божествено вдъхновение и умствени способности в процесите на вземане на решения.

9 Consciousness

Ние сме отдадени на съзнанието, ние имаме смелостта да признаваме, приемем и интегрираме нашата сянка. Чрез собствената си отдаденост на изцеление, ние вдъхновяваме другите да се развиват и да израстват в осъзнато съзнание.

10 Trust, Security and Self Love

Ние вярваме в изявената мистерия на живота и знаем, че когато изследваме нашите вътрешни и външни светове, грижата за себе си, подкрепата и вниманието към другите са от най-голямо значение.

11 Global Healing

Чрез нашата постоянна отдаденост на съзнателното осъзнаване в живота си, ние излъчваме качествата на пробуждащото присъствие в света.
IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)