Отказ от отговорност за членство:

“Професионалното членство на IBF е самономинирано от физическото лице и не е одобрение на професионално обучение или практика”

Отказ от отговорност за събития:

“МБФ не носи отговорност за събитията, публикувани на уебсайта от професионалните или организационни членове на МБФ”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!