Skip to content

DISCLAIMER

Отказ от отговорност за членство:

“Професионалното членство на IBF е самономинирано от физическото лице и не е одобрение на професионално обучение или практика”

Отказ от отговорност за събития:

“МБФ не носи отговорност за събитията, публикувани на уебсайта от професионалните или организационни членове на МБФ”.

IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)