Skip to content

IBF Международна тапицея фондация

ИВФ е сдружение с пълна правоспособност

Netherlands Chamber of Commerce Registration Number 32080432

Адрес:

1035 TT Амстердам

Директорите:

Lilian Korzilius, Geert De Vleminck, Vanessa Dietzel

Maria Guido, Griet Verstraete, Mario Domig

Bank Account

Holder: International Breathwork Foundation IBF

Bank: ABN AMRO

IBAN: NL41ABNA0585227012

Авторското право
Пълното съдържание на тази начална страница е защитено с авторски права.

Отговорност
Въпреки всички усилия за правилно представяне и проверка на фактите, грешки те не могат да бъдат напълно изключени. Отговорността за инструкции, бележки, препоръки и мнения е ограничена до умисъл и груба небрежност. The editorial staff is not responsible for member events, member biographies, or their pictures and illustrations. МВФ отхвърля изцяло отговорността за външната информация.

Източници на картини:
Някои снимки, използвани на тази начална страница, са от Pixabay или са закупени от Adobe Stock.

IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)