Skip to content

IBF Международна тапицея фондация

ИВФ е сдружение с пълна правоспособност

Регистрационен номер 32080432
на Нидерландската търговска камара

Адрес:

1035 TT Амстердам

Директорите:

Герт Де Влевинк (председател)

Пиер Йосис

Фабиен Дойен

Авторското право
Пълното съдържание на тази начална страница е защитено с авторски права.

Отговорност
Въпреки всички усилия за правилно представяне и проверка на фактите, грешки те не могат да бъдат напълно изключени. Отговорността за инструкции, бележки, препоръки и мнения е ограничена до умисъл и груба небрежност. Редакционният персонал не носи отговорност за събития та, за биографии на членовете или за техните снимки и илюстрации. МВФ отхвърля изцяло отговорността за външната информация.

Източници на картини:
Някои снимки, използвани на тази начална страница, са от Pixabay или са закупени от Adobe Stock.

IBF International Breathwork Foundation