Работна група на Оон по БиБиБ

На МБС е предоставен специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC) от юли 2016 г.

IBF vero network

Фон

В GIC през 2013 г. IBF видя възможността да доведе съзнателно дишане сред по-широка аудитория чрез ООН и НПО свят чрез кандидатстване за Специалния консултативен статут на ECOSOC.

Бригите Мартин Пауъл, Юди Gee и Вероник Батър – всички предишни президенти на МБФ се обединиха и се срещнаха редовно в продължение на 12 месеца, за да подготвят приложението на МБФ. На 26 юли 2016 г. на МБФ бе предоставен специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации (ECOSOC).

Благодарни сме на д-р Джули Герланд, главен представител на ООН за Благородна институция за опазване на околната среда (Нестоянски консултативен статут с Организацията на обединените организации на ООН за околната среда от 2015 г.), който ни наставляваше през този процес.

Екипът на IBF-ООН

Този екип координира дейностите, свързани с МБФ и неговото асоцииране към Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации.

Бригите Мартин Пауъл, ръководител на екипа на IBF-ООН
Джуди Джий
Велоник баттер
Ванеса Дийзъл
Мари-Тереморис Морис
Пипа Убле, координация с Изпълнителен екип на IBF

В програмата на ECOSOC се

Икономическият и социален съвет (ECOSOC) е от основно значение за оперативната система на ООН и участва в три ключови нива на устойчиво развитие – икономическо, социално и екологично. Основните офиси на ECOSOC са в Ню Йорк, Женева и Виена.

Специалният консултативен статут на ECOSOC се предоставя на повече от 5000 НПО по целия свят, за да се допринесе за мисията на ООН.

Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР)

“Дапреобразим света: Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие”:17 нови цели и цели, определени от ООН през септември 2015 г., за изкореняване на бедността, укрепване на мира и създаване на устойчив свят до 2030 г. Прочетете повече в официалния сайт на ООН.

Отговорности и задължения на МЗБ към ИКОНОМИЧЕСКАТА

а) Да се направи ефективен принос за подобряване на благосъстоянието на човечеството в съответствие с целите за устойчиво развитие на ООН
б) Представя доклад на ECOSOC на всеки 4 години за дейността ни (първият ни доклад трябва да се представи на 1 юни 2020 г.)

Насърчаване на съзнателно дишане

В първата фаза на развитие екипът е избрал Съзнателно дишане като основен образователен инструмент. Съзнателно дишане е лесно да се обясни, лесно да се преподава и да се прилага за разнообразна публика.

Съзнателно дишане е също така общ знаменател на всички дихателни тела, представени в рамките на IBF.

Принос на МБФ към

а) Повишаване на осведомеността за съзнателното дишане и многобройните му приложения за
б) Да предлагаме нашия опит по време на срещите на ООН на делегати от други НПО и други институции.
в) принос към целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) чрез конкретни проекти за корен овос
г) Вдъхнови представители на правителството (министри, посланици) да подкрепят инициативи техен съзнателен дишане в своите страни.

Специфични проекти за тревно корен на IBF

На годишното общо събрание на МБФ през 2015 г. бяха установени следните области на дейност:
1) Съзнателно дишане в училищата
2) Съзнателна програма за дишане и здраве
3) Предотвратяване на изгаряния
4) Предотвратяване на депресия
5) Възстановяване на травма

Как можете да допринесете?

> Подпомагане на нашите проекти за тревни корени чрез дарене на Фонда за развитие на дишането
> Станете член на IBF и се присъединете към нашия екип от доброволци
> Следвайте ни на нашата Страница на IBF Във Фейсбук
> Регистрирайте се, за да получавате нашия бюлетин