ФОНД “РАЗВИТИЕ НА ДИШАНЕТО”

Ние сме ангажирани с развитието на съзнателна дихание и как да го направим достъпен по целия свят. Чрез Фонда за развитие на дишането на ИББ, ние предлагаме допир до лица и общности, които иначе може да не могат да имат достъп до дихателните работи.

respi tiba 3

Ние също така сме в състояние да подкрепим обучение то на дихателните работи и изследователски проекти.

Фондът е създаден през 2011 г. за подкрепа на финансови инициативи за осигуряване на ползите от дишането на хора и места, които иначе няма да имат възможност да го изпитат.

Read more