Skip to content

DISCLAIMER

Friskrivning för medlemskap:

“IBF Professional Medlemskap är självnominerad av den enskilde och är inte ett stöd för yrkesutbildning eller praktik”

Friskrivning för händelser:

“IBF ansvarar inte för de händelser som publiceras på webbplatsen av Yrkes- eller organisationsmedlemmarna i IBF”.

IBF International Breathwork Foundation
Ansvarsfriskrivning

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)