Friskrivning för medlemskap:

“IBF Professional Medlemskap är självnominerad av den enskilde och är inte ett stöd för yrkesutbildning eller praktik”

Friskrivning för händelser:

“IBF ansvarar inte för de händelser som publiceras på webbplatsen av Yrkes- eller organisationsmedlemmarna i IBF”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!