VETENSKAPLIG OCH FORSKNINGSRÅDGIVANDE GRUPP

science spiral

Science and Research Advisory Group är en särskild arbetsgrupp arbetsgrupp för International Breathwork Foundation bildas med det specifika syftet att stödja IBF samhället och allmänheten med en djupare förståelse för vetenskapen om andningsarbete baserat på forskning och en mängd bevis.

Detta är en del av IBF:s bredare syfte att vara en trovärdig informationskälla och stöd till samhället för arbetsutövare och allmänheten.

Gruppen består av en dynamisk grupp läkare, forskare, psykoterapeuter och medlemmar av samhället som brinner för förståelse, forska och dela vetenskapen om andningsarbete.

Syftar till:

1. Förstå och beskriva fysiologi nandedräkten.

2. Att skapa en kategorisering av utbudet av andningsteknik.

3. Samla in befintlig forskning som redan publicerats om fördelarna med Breathwork.

4. Kommunicera denna information till IBF medlemmar, den bredare andningsarbete samhället och allmänheten.

5. Stödja ny forskning av IBF-arbetsgrupper, projektgrupper och medlemmar.

6. Rekommendera säkerhetsriktlinjer och anpassningar för vissa medicinska tillstånd och att arbeta med grupper.

7. Fungerar som födelseplats för nya koncept, projekt och idéer.

Tidigare initiativ:

1. Publicerad “Breathing – Aligning Mechanics with Chemistry” av Dr Peter Litchfield (i juni 2017 IBF Nyhetsbrev). 1_Breathing, anpassa mekanik en kemi 2017

2. Undertog forskning med titeln “Omfattningen av andningsarbete” vid GIC 2017.

3. Genomförde en pilotstudie “Andningsfysiologi” vid GIC 2017.

4. Utformade forskningsprotokoll för att samla in meningsfulla IMPACT-data från “Conscious Breathing in the Classroom”.

Aktuella initiativ:

1. Utveckla en tillgänglig databas med befintlig breathwork research.

2. Skapa en klassificering av andningstekniker med titeln “Konsten att andas”.

3. Produktion och/eller spridning av sakkunniga granskade artiklar och utbildningsmaterial som riktar sig till IBF-samhället.

4. Att betjäna samhället med en dynamisk kommunikationsstrategi.

Kontakta oss

SciReg välkomnar frågor om vetenskapen om andningsarbete som ska skickas till följande adress: science@ibfbreathwork.org

Nuvarande medlemmar:

Claire Haug, Workgroup Leader

Dr Philippa Wheble

Dr. Ela Manga

Dr Peter M. Litchfield

Dr Wolfgang Fellner

Dr Nadja Benschop

Heinz Gerd Lange

Dr Wilfried Ehrmann

Dr Alicja Heyda