Skip to content

IBF:s internationella andningsstiftelse

IBF är en förening med full rättskapacitet

Nederländerna handelskammare registreringsnummer 32080432

Adress:

Stoombootweg 41, 1035 TT Amsterdam

Direktörer:

Geert De Vleminck (ordförande)

Pierre Josis

Fabienne Doyen

Copyright
Det fullständiga innehållet på denna hemsida är upphovsrättsskyddat.

Ansvar
Trots alla ansträngningar för korrekt presentation och kontroll av fakta kan fel och feltolkningar inte uteslutas fullt ut. Ansvar för instruktioner, anteckningar, rekommendationer och åsikter är begränsad till uppsåt och grov vårdslöshet. Redaktionen ansvarar inte för medlemsevenemang, medlemsbiografier eller deras bilder och illustrationer. IBF avvisar ansvaret för externt länkad information helt och hållet.

Bildkällor:
Vissa bilder som används på denna hemsida är från Pixabay eller köpt från Adobe Stock.

IBF International Breathwork Foundation