Skip to content

DEFINITIES VAN ADEMWERK

Bewuste ademhaling

Bewuste ademhaling is de praktijk van ademhalen met bewustzijn, intentie en aandacht voor je innerlijke ervaring, in het huidige moment.

Ademwerk

Het ervaringsgebied van studie en praktijk dat een verscheidenheid van ademhalingstechnieken omvat die individueel en in groepen worden gebruikt, om zelfbewustzijn en de verhoging van fysiek, emotioneel, cognitief, of geestelijk welzijn te cultiveren.

Bewuste Connected Breathing

Conscious Connected Breathing is een ademhalingspatroon waarbij de adempauze opzettelijk de inademing verbindt met de uitademing zonder pauzes.

Bewuste Connected Ademwerk

Conscious Connected Breathwork (CCB) is een ervaringsveld van studie en praktijk dat bewuste verbonden ademhaling en lichaams-geest technieken gebruikt om de fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveaus van zijn te ondersteunen.

  • Sommige scholen van CCB zijn psychotherapeutisch.
  • Er zijn verschillende scholen van CCB, waaronder, maar niet beperkt tot; Wedergeboorte, Holotropic Breathwork, Integrative Breathwork, Clarity Breathwork, Shamanic Breathwork en Transformational Breath.
  • De nadruk die wordt gelegd op verschillende onderdelen van de sessie, evenals verschillende theoretische en spirituele kaders, bepaalt het onderscheid tussen de verschillende scholen van CCB.

Ademwerker

Een beoefenaar van een of meer soorten ademwerk die anderen vergemakkelijkt in het gebruik van ademhalingstechnieken voor zelfbewustzijn, voor de verbetering van fysiek, emotioneel, cognitief of spiritueel welzijn in een individuele of groepsomgeving.

Ademwerk Beoefenaar

Een gekwalificeerde ademwerker die is gecertificeerd met een ademwerkdiploma (opleiding en leerlingwezen) dat voldoet aan de minimumeisen van hun nationale/internationale organisatie of opleidingsschool.

Bewuste Connected Breathwork Practitioner

Een gekwalificeerde ademwerker die individuele en/of groepssessies faciliteert. Ze zijn gecertificeerd met een bewuste verbonden ademwerk kwalificatie (opleiding en stage) die voldoet aan de minimale eisen van de Global Professional Breathwork Alliance.

IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2024 (all rights reserved)