BREATHWORK UTVECKLINGSFOND

Vi är fast beslutna att utveckla medvetna andningsarbete och hur man gör det tillgängligt runt om i världen. Genom IBF Breathwork Development Fund erbjuder vi uppsökande verksamhet till individer och till samhällen som annars inte skulle kunna få tillgång till andningsarbete.

respi tiba 3

Vi kan också stödja utbildning och forskningsprojekt för andarbete.

Fonden inrättades 2011 för att stödja ekonomiskt initiativ för att ge nytta av Breathwork till människor och platser som annars inte skulle ha möjlighet att uppleva det.

Read more