BREATHWORK DEVELOPMENT FUND

Jesteśmy zaangażowani w rozwój świadomego oddechu i jak uczynić go dostępnym na całym świecie. Za pośrednictwem Funduszu Rozwoju Breathwork IBF oferujemy pomoc osobom i społecznościom, które w przeciwnym razie mogłyby nie mieć dostępu do oddechu.

respi tiba 3

Jesteśmy również w stanie wspierać edukację oddechu i projekty badawcze.

Fundusz został utworzony w 2011 r. w celu wspierania inicjatyw finansowych manych na celu zapewnienie korzyści płynących z breathworku ludziom i miejscom, które w przeciwnym razie nie miałyby okazji go doświadczyć.

Read more