Grupa robocza IBF ONZ

Od lipca 2016 r. IBF uzyskała specjalny status konsultacyjny w Radzie Ekonomiczno-Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC)

IBF vero network

Tle

W GIC w 2013 r. IBF dostrzegłmożliwość wprowadzenia świadomego oddychania do szerszego grona odbiorców za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych i świata organizacji pozarządowych poprzez ubieganie się o specjalny status konsultacyjny ECOSOC.

Brigitte Martin Powell, Judee Gee i Véronique Batter – wszyscy byli prezesi IBF – połączyli siły i spotykali się regularnie w ciągu 12 miesięcy, aby przygotować aplikację IBF. W dniu 26 lipca 2016 r. IBF uzyskałspecjalny status konsultacyjny z Radą Ekonomiczno-Społeczną Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC).

Jesteśmy wdzięczni dr Julie Gerland, główny przedstawiciel ONZ do Noble Institution for Environmental Peace (organizacji pozarządowej w zakresie statusu konsultacyjnego z EKOSOC ONZ od 2015 r.), która doradzała nam w tym procesie.

Zespół IBF-ONZ

Zespół ten koordynuje działania związane z IBF i jej stowarzyszeniem z Radą Ekonomiczno-Społeczną Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Brigitte Martin Powell, liderzespołu IBF-ONZ
Judee Gee
Véronique Ciasto
Vanessa Dietzel
Marie-Therese Maurice
Pippa Wheble, Koordynacja z Zespołem Wykonawczym IBF

The ECOSOC

Rada Gospodarczo-Społeczna (ECOSOC) ma kluczowe znaczenie dla systemu operacyjnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i uczestniczy w trzech kluczowych poziomach zrównoważonego rozwoju – gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Główne biura ECOSOC znajdują się w Nowym Jorku, Genewie i Wiedniu.

Specjalny status konsultacyjny ECOSOC jest przyznawany ponad 5000 organizacjom pozarządowym na całym świecie, aby wnieść wkład w misję ONZ.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” : 17 nowych celów i celów określonych przez ONZ we wrześniu 2015 r. w celu wyeliminowania ubóstwa, wzmocnienia powszechnego pokoju i stworzenia zrównoważonego świata do 2030 r. Przeczytaj więcej na oficjalnej stronie ONZ.

Obowiązki i obowiązki IBF wobec ECOSOC

a) wnieść skuteczny wkład w poprawę dobrobytu ludzkości, zgodnie z
b) Składanie do ECOSOC co 4 lata sprawozdania z naszej działalności (nasze pierwsze sprawozdanie ma się odbyć 1 czerwca 2020 r.)

Promowanie świadomego oddychania

W pierwszej fazie rozwoju zespół wybrał Świadome oddychanie jako podstawowe narzędzie edukacyjne. Świadome oddychanie jest łatwe do wytłumaczenia, proste do nauczenia i mające zastosowanie do zróżnicowanej publiczności publicznej.

Świadome oddychanie jest również wspólnym mianownikiem wszystkich metod oddychania reprezentowanych w IBF.

Wkład IBF do ECOSOC

a) Podnoszenie świadomości świadomego oddychania i jego wielu zastosowań do szerszego społeczeństwa
b) Oferowanie naszej wiedzy podczas posiedzeń ONZ delegatom z innych organizacji pozarządowych i innych instytucji.
c) Przyczynianie się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ poprzez konkretne projekty oddolne (zob. poniżej)
d) Inspirowanie przedstawicieli rządu (ministrów, ambasadorów) do wspierania inicjatyw świadomego oddychania w ich krajach.

Konkretne projekty oddolne IBF

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IBF w 2015 r. określono następujące obszary działalności:
1) Świadome oddychanie w szkołach
2) Program świadomego oddychania i zdrowia
3) Zapobieganie wypalenia
4) Zapobieganie depresji
5) Odzyskiwanie urazów

Jak możesz wnieść swój wkład?

> Wspieraj nasze oddolne projekty poprzez darowiznę na Fundusz Rozwoju Breathwork IBF
> Zostań członkiem IBF i dołącz do naszego zespołu wolontariuszy
> Śledź nas na naszej stronie IBF na Facebooku
> Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz newsletter