Skip to content

IBF AKTIVITETER

  • Främjar internationellt samarbete och utbyte mellan medvetna andfåddhet och andfåddpersonal och fungerar som ambassadör för Breathwork och Breathworkers i världen.
  • Samlar in och sprider information om breathwork och conscious breathing forskning och aktiviteter.
  • Tillsammans organiserar den årliga Global Inspiration Conference (GIC), en högenergiupplevelsehändelse som drar medvetna andfåddare och andningsarbetare från hela världen, som samlas på en annan plats varje år, att andas, dela, lära sig och njuta.
  • Samorganiserar evenemang över hela världen för att fira World Breathing Day den 11 april varje år.
  • Partner med andra Breathwork organisationer för att öka medvetenheten om medveten andningspraktik runt om i världen. Sedan juli 2016 kan FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) få tillgång till IBF:s sakkunskap genom vår särskilda rådgivande status. Visa mer
  • Maintains, with our partner organisation
IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)