Skip to content

VÅRT TEAM / IBF ARBETSGRUPP

Den dagliga ledningen av IBF anförtros en vald grupp av volontärer som består av:

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen ansvarar för IBF:s affärsangelägenheter. Varje person tar ansvar för ett område i IBF-verksamhet och agerar ett team för att fatta dagliga beslut och genomföra överenskomna mål.

Integritetskommittén

Integritetskommittén övervakar och stöder ledningsgruppen och fungerar som klagomålsstyrelse för medlemmarna.

Nationella representant och ambassadörer

De nationella representanternas team och ambassadörer stöder IBF-medlemmar i varje land och i världen. IBF har nationella representanter (NR) i över tjugo länder. De nationella säkerhetsratta är centrala för IBF-nätverket och anordnar ofta IBF-evenemang i sitt eget land. Om du har några frågor om IBF eller hur du går med, uppmanas du att kontakta din nationella representant. En lista över de aktuella nrs finns på denna webbplats

Hitta din nationella representant (klicka här för att se listan).

Arbetsgruppsledare

Arbetsgruppens ledare ansvarar för en viss domän inom organisationen. De leder ett team som arbetar på olika specifika områden som FN:s arbetsgrupp, Science & Research Group, Conscious Breathing in the Classroom and World Breathing Day.

Ta reda på mer om IBF-arbetsgrupper på sidan Initiativ

Supportteam för executive

Executive Support Team hjälper ledningsgruppen med sina specifika färdigheter. Vår nyhetsbrevredaktör, sociala medier team och webbplats samordnare är alla EST Stars i IBF.

Alla IBF-tjänstemän utför sin plikt enligt IBF :s kärnvärden och IBF :s hederskodex

IBF Task Force Manual

Vem är vem i IBF Taskforce

IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)