Skip to content

IBF BERÄTTELSE

I århundraden har andningsarbete varit ett inslag av östra andliga traditioner. Andningsarbete av olika slag är en integrerad del av bruket av meditation, yoga och tantra. I väst upptäcktes andningskraften i mitten av 1900-talet av pionjärer inom psykoterapi som Wilhelm Reich. Intresset växte långsamt fram till 1960-talets motkulturrörelse när användningen av andningsarbete som en andlig och psykoterapeutisk praktik ökade.

På den tiden utvecklade psykiatern Stanislav Grof och hans fru Cristina Holotropic Breathwork ur Grofs arbete på psykiatriska institutioner. I slutet av 60-talet Leonard Orr upptäckte Återfödelse Breathwork under sitt personliga sökande efter andlig tillväxt och expansion av medvetandet. Sedan dess har andra former av andningsarbete utvecklats och använts i en mängd olika situationer och miljö.

Samtida andningsarbete i alla dess rika och olika former har utvecklats och utvecklats i allt större takt sedan dess. Idag har många länder sina egna nationella sammanslutningar av andningsorienterade terapeuter och register över kvalificerade andningsarbete utövare. Andningsarbete är en del av många vanliga psykoterapi kurser. The Breathing Circle movement has spread around the world with circles taking place in over 20 countries.

Med denna internationella rörelse i åtanke, 1994, grundade Gunnel Minett, författaren till Breath and Spirit (The Aquarian Press, 1994) Global Inspiration Conference. Tillsammans med svenska rebirthers Bo Walström och Lena Kristina Tuulse. De bjöd in Breathwork Professionals and Practitioners från hela världen att ansluta sig till dem i Sverige för en veckas andning, delning och roligt. Av den första konferensen växte International Breathwork Foundation.

Back To Top
IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)