IBF BİrLEŞMİş MİlLETLER ÇALIŞMA GRUBU

IBF, Temmuz 2016’dan bu yana Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) ile Özel Danışmanlık Statüsü’ne sahiptir.

IBF vero network

Arka plan

2013 yılında GIC’de IBF, ECOSOC’un Özel Danışmanlık Statüsü’ne başvurarak Bilinçli Nefes’i Birleşmiş Milletler ve STK dünyası aracılığıyla daha geniş bir kitleye ulaştırma olasılığını gördü.

Brigitte Martin Powell, Judee Gee ve Véronique Batter – IBF tüm geçmiş başkanları – güçlerini birleştirdi ve IBF uygulama hazırlamak için 12 ay boyunca düzenli olarak bir araya geldi. 26 Temmuz 2016 tarihinde IBF’ye Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) ile Özel Danışmanlık Statüsü verildi.

Bu süreçte bize danışmanlık yapan Noble Çevre Barış Kurumu (2015 yılından bu yana BM ECOSOC’a danışmanlık yapan bir STK) Baş BM Çevre Barışı Kurumu Temsilcisi Dr. Julie Gerland’a müteşekkiriz.

IBF-BM takımı

Bu ekip, IBF ve onun birleşmiş milletler ekonomik ve sosyal konseyi ile ilişkisi ile ilgili faaliyetleri koordine eder.

Brigitte Martin Powell, IBF-BM takım lideri
Judee Gee
Véronique Meyilli
Vanessa Dietzel
Marie-Therese Maurice
Pippa Wheble, IBF Yönetim Ekibi ile Koordinasyon

The ECOSOC

Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) Birleşmiş Milletler operasyonel sisteminin merkezinde yer almakta ve ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere sürdürülebilir kalkınmanın üç temel düzeyine katılmaktadır. ECOSOC’un ana ofisleri New York, Cenevre ve Viyana’da bulunmaktadır.

ECOSOC’un Özel Danışma Statüsü, BM Misyonu’na katkıda bulunmak üzere dünya çapında 5000’den fazla STK’ya verilir.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs)

Dünyamızı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma Için 2030 Gündemi” : 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak, evrensel barışı güçlendirmek ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için EYLÜL 2015’te BM tarafından tanımlanan 17 yeni hedef ve hedef. Resmi BM sitesinde daha fazla bilgi edinin.

EcoSOC’a Karşı IBF Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

a) BM SDG’leri doğrultusunda insanlığın refahının iyileştirilmesine etkili katkılarda bulunmak
b) Faaliyetlerimiz hakkında her 4 yılda bir ECOSOC’a rapor gönderin (ilk raporumuz 1 Haziran 2020’de yayınlanacaktır)

Bilinçli Nefes Teşvik

Gelişimin ilk aşamasında, ekip birincil eğitim aracı olarak Bilinçli Nefes’i seçti. Bilinçli Nefes açıklamak kolaydır, öğretmek için basit ve çeşitli bir kamu kitleye uygulanabilir.

Bilinçli Nefes alma da IBF içinde temsil edilen tüm nefes yöntemleri ortak paydadır.

EcoSOC’a IBF Katkısı

a) Bilinçli Nefes alma bilincini ve daha geniş bir alana yönelik birçok uygulamanın arttırMası
b) BM toplantıları sırasında uzmanlığımızı diğer STK’lardan ve diğer kurumlardan gelen delegelere sunmak.
c) Belirli tabandan projeler le BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG’ ler) katkıda bulunmak (aşağıya bakınız)
d) Hükümet temsilcilerine (bakanlara, büyükelçilere) ülkelerindebilinçli nefes alma girişimlerini desteklemeleri için ilham vermek.

IBF Özel Taban projeleri

2015 Yılı IBF Yıllık Genel Kurulu’nda aşağıdaki faaliyet alanları belirlenmiştir:
1) Okullarda Bilinçli Nefes Alma
2) Bilinçli Solunum ve Sağlık programı
3) Tükenmişlik önleme
4) Depresyon önleme
5) Travma Kurtarma

Nasıl katkıda bulunabilirsin?

> IBF Breathwork Geliştirme Fonu’na bağışta bulunarak tabandan projelerimizi destekleyin
> IBF üyesi olun ve gönüllüler den oluşan ekibimize katılın
> Bizi IBF Facebook sayfamızdan takip edin
> Bültenimizi almak için kaydolun