IBF FN:s arbetsgrupp

IBF har beviljats särskild rådgivande status vid FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc) sedan juli 2016

IBF vero network

Bakgrund

Vid GIC 2013 såg IBF möjligheten att föra medveten andning till en bredare publik genom FN och den icke-statliga organisationen världen genom att ansöka om den särskilda rådgivande status ecosoc.

Brigitte Martin Powell, Judee Gee och Véronique Batter – alla tidigare presidenter i IBF – gick samman och träffades regelbundet under 12 månader för att förbereda IBF ansökan. Den 26 juli 2016 beviljades IBF särskild rådgivande status vid FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc).

Vi är tacksamma mot Dr Julie Gerland, FN:s representant för Noble Institution for Environmental Peace (en icke-statlig organisation i rådgivande status med FN:s ecosoc sedan 2015), som mentor oss genom denna process.

IBF-UN-teamet

Denna grupp samordnar verksamhet som rör IBF och dess associering till FN:s ekonomiska och sociala råd.

Brigitte Martin Powell, Gruppledare för IBF-UN
Judee Gee
Véronique Smet
Vanessa Dietzel
Marie-Therese Maurice
Pippa Wheble, samordning med IBF:s ledningsgrupp

The ECOSOC

Ekonomiska och sociala rådet (Ecosoc) är centralt för FN:s operativa system och deltar i tre centrala nivåer av hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig. Ecosoc:s huvudkontor ligger i New York, Genève och Wien.

Ecosoc:s särskilda rådgivande status beviljas mer än 5000 icke-statliga organisationer runt om i världen för att bidra till FN:s uppdrag.

FN:s mål för hållbar utveckling

Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” : 17 nya mål och mål som FN fastställde i september 2015 för att utrota fattigdomen, stärka den universella freden och skapa en hållbar värld senast 2030. Läs mer på fn:s officiella webbplats.

IBF:s ansvar och skyldigheter gentemot ECOSOC

a) Lämna effektiva bidrag för att förbättra mänsklighetens välbefinnande, i linje med FN:s mål- och målstrategier
b) Skicka in en rapport till ECOSOC vart fjärde år om vår verksamhet (vår första rapport kommer den 1 juni 2020)

Främja medveten andning

I sin första utvecklingsfas har teamet valt Conscious Breathing som sitt främsta utbildningsverktyg. Medveten andning är lätt att förklara, enkel att undervisa och tillämplig på en mångsidig offentlig publik.

Medveten andning är också den gemensamma nämnaren för alla breathwork former som representeras inom IBF.

IBF-bidrag till ECOSOC

a) Öka medvetenheten om medveten andning och dess många tillämpningar till en bredare offentlig
b) Erbjuda vår expertis under FN-möten till delegater från andra icke-statliga organisationer och andra institutioner.
c) Bidra till FN:s mål för hållbar utveckling genom särskilda gräsrotsprojekt (se nedan)
d) Inspirera regeringsföreträdare (ministrar, ambassadörer) för att stödja conscious breathing-initiativ i sina länder.

IBF specifika gräsrotsprojekt

Vid IBF:s årsstämma 2015 identifierades följande verksamhetsområden:
1) Medveten andning i skolor
2) Conscious Breathing and Health program
3) Utbrändhet förebyggande
4) Förebyggande av depression
5) Trauma Återhämtning

Hur kan du bidra?

> Stödja våra gräsrotsprojekt genom att donera till IBF Breathwork Development Fund
> Bli IBF-medlem och gå med i vårt team av volontärer
> Följ oss på vår IBF Facebook-sida
> Registrera dig för att få vårt nyhetsbrev