Skip to content

Corevärden i IBF


“The International Breathwork Foundation recognises and pays respect to our First Nation members.

IBF DIVERSITY AND INCLUSIVITY STATEMENT

We acknowledge all first nation peoples whose land we live on, and recognise their continuing connection to lands, waters, sky and communities.

The IBF practice principles of equality, diversity and inclusion. We celebrate and nurture the rich diversity within our communities including people who live with or are impacted by disability, our LGBTQIA+ members, BIPOC members and displaced peoples. As a community we seek to strengthen our collective consciousness, action and resilience against the adverse effects of stigma, discrimination, and marginalisation”.

We acknowledge and recognize the IBF lineage and all volunteers who dedicated and dedicate their time and energy to the IBF.

CORE VALUES

1 Rätt relation

Vi firar livets sammankopplade natur och svarar i rätt relation till varandra och omvärlden; styra våra affärer med kärlek, ära och respekt.

2 Medveten andning

Medveten andedräkt är kärnan i vårt samhälle och vi litar på det för att vägleda oss till sanningen.

3 Äkthet och integritet

Vi är dedikerade till äkthet och integritet i våra liv och utmana beteenden och perspektiv som inte är i linje med det högsta goda av alla.

4 Diversity and Inclusivity

We celebrate and nurture the rich diversity within our communities, and actively practice principles of equality, diversity and inclusion.

5 Conscious communication

Medveten kommunikation är ett naturligt sätt att relatera i vårt samhälle. Vi har modet att kommunicera vår sanning kärleksfullt i helande namn och vi är tydliga med att det inte är nödvändigt att ta andra meddelanden personligen.

6 Personal and Collective Responsibility

Vi tar personligt ansvar för våra tankar, ord och handlingar; att erkänna och respektera skaparens kraft i var och en av oss.

7 Flexibility and Responsiveness

Vi känner igen kraften i kvantförändring och bibehåller flexibiliteten i våra perspektiv och åtgärder för att tillgodose det okända.

8 Understanding and Knowledge

Vi erkänner de flera källor till underrättelser som står till vårt förfogande; vi styrs av våra hjärtan, gudomlig inspiration och mentala förmågor i våra beslutsprocesser.

9 Consciousness

Att vara engagerad i medvetandet har vi modet att erkänna, omfamna och integrera vår skuggsida. Genom vårt eget engagemang för helande inspirerar vi andra att utvecklas och växa i medveten medvetenhet.

10 Trust, Security and Self Love

Vi litar på livets uppenbara mysterium och vet att när vi utforskar våra interna och yttre världar är egenvård, stöd och hänsyn till andra av största vikt.

11 Global Healing

Genom vårt fortsatta engagemang för medveten medvetenhet i våra liv, utgår vi kvaliteter väckte närvaro i världen.
IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2024 (all rights reserved)