Skip to content

ONS TEAM / IBF TASK FORCE

Het dagelijks beheer van de IBF wordt toevertrouwd aan een gekozen team van vrijwilligers dat bestaat uit:

Uitvoerend team

Het Executive Team is verantwoordelijk voor de zakelijke aangelegenheden van de IBF. Elke persoon neemt de verantwoordelijkheid voor een gebied van IBF business en handelen een team om dag-tot-dag beslissingen te nemen en overeengekomen doelstellingen uit te voeren.

Integriteitscommissie

De Integriteitscommissie houdt toezicht op en ondersteunt het Uitvoerend Team en treedt op als klachtencommissie voor leden.

Nationale vertegenwoordiger en ambassadeurs

Het team en de ambassadeurs van de nationale vertegenwoordigers ondersteunen IBF-leden in elk land en wereldwijd. De IBF heeft nationale vertegenwoordigers (NR) in meer dan twintig landen. NRs staan centraal in het IBF-netwerk en organiseren regelmatig IBF-evenementen in hun eigen land. Als u vragen heeft over de IBF of hoe u lid worden, wordt u aangemoedigd contact op te nemen met uw nationale vertegenwoordiger. Een lijst van de huidige NRs is te vinden op deze website

Zoek uw nationale vertegenwoordiger (klik hier om de lijst te zien).

Werkgroepleiders

De WerkgroepLeiders zijn verantwoordelijk voor een specifiek domein binnen de organisatie. Ze leiden een team dat werkt op verschillende specifieke gebieden zoals de VN-werkgroep, Science & Research Group, Conscious Breathing in the Classroom en World Breathing Day.

Lees meer over IBF-werkgroepen op onze pagina initiatieven

Executive Support Team

Het Executive Support Team staat het Executive Team bij met hun specifieke vaardigheden. Onze nieuwsbriefredacteur, Social Media team en Website Coördinator zijn allemaal EST Stars van de IBF.

Alle IBF-officieren voeren hun taak uit volgens de IBF-kernwaarden en de IBF-erecode

IBF Task Force Manual

Wie is wie in de IBF Taskforce

IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)