Skip to content

IBF TEMEL DEĞERLER

1 Doğru İlişki

Yaşamın birbirine bağlı doğasını kutluyor ve birbirimizle ve çevremizdeki dünyayla doğru bir ilişki içinde tepki veririz; işlerimizi sevgi, onur ve saygıyla yönetmek.

2 Bilinçli Nefes Alma

Bilinçli nefes topluluğumuzun kalbinde yer almaktadır ve bizi gerçeğe yönlendirecek şekilde ona güveniriz.

3 Özgünlük ve Bütünlük

Biz hayatımızda özgünlük ve bütünlük ve tüm en yüksek iyi ile uyumlu olmayan davranış ve bakış açıları meydan adamıştır.

4 Bilinçli iletişim

Bilinçli iletişim toplumumuzda doğal bir ilişki biçimidir. Biz sevgiyle şifa adına gerçeğimizi iletmek için cesaret var ve biz başkaları iletişim kişisel almak için gerekli olmadığını açıktır.

5 Kişisel ve Kolektif Sorumluluklar y

Düşüncelerimiz, sözlerimiz ve eylemlerimiz için kişisel sorumluluk alabiliriz; her birimiz yaratıcının gücünü kabul etmek ve saygı duymak.

6 Esneklik ve Duyarlılık

Kuantum değişimindeki gücün farkındayız ve bilinmeyeni karşılamak için bakış açılarımızda ve eylemlerimizde esnekliği koruyoruz.

7 Anlayış ve Bilgi

Elimizdeki birden fazla istihbarat kaynağını kabul ediyoruz; karar verme süreçlerimizde kalplerimiz, ilahi ilham ve zihinsel yeteneklerimiz tarafından yönlendiriliriz.

8 Bilinç

Bilinçliliğe bağlı olduğumuz için, gölge tarafımızı kabul etme, kucaklama ve bütünleştirme cesaretine sahibiz. Şifaya olan bağlılığımız sayesinde, başkalarına bilinçli farkındalık içinde gelişmeleri ve büyümeleri için ilham veririz.

9 Güven, Güvenlik ve Öz Sevgi

Yaşamın tezahür eden gizemine güveniriz ve iç ve dış dünyalarımızı keşfederken, öz bakım, destek ve başkaları için düşünmenin en büyük öneme sahip olduğunu biliriz.

10 Küresel Şifa

Hayatımızdaki bilinçli farkındalığa olan bağlılığımız sayesinde, dünyaya uyanmış varlığın niteliklerini yaslıyoruz.

IBF International Breathwork Foundation