Skip to content

IBF TEMEL DEĞERLER


“The International Breathwork Foundation recognises and pays respect to our First Nation members.

IBF DIVERSITY AND INCLUSIVITY STATEMENT

We acknowledge all first nation peoples whose land we live on, and recognise their continuing connection to lands, waters, sky and communities.

The IBF practice principles of equality, diversity and inclusion. We celebrate and nurture the rich diversity within our communities including people who live with or are impacted by disability, our LGBTQIA+ members, BIPOC members and displaced peoples. As a community we seek to strengthen our collective consciousness, action and resilience against the adverse effects of stigma, discrimination, and marginalisation”.

We acknowledge and recognize the IBF lineage and all volunteers who dedicated and dedicate their time and energy to the IBF.

CORE VALUES

1 Doğru İlişki

Yaşamın birbirine bağlı doğasını kutluyor ve birbirimizle ve çevremizdeki dünyayla doğru bir ilişki içinde tepki veririz; işlerimizi sevgi, onur ve saygıyla yönetmek.

2 Bilinçli Nefes Alma

Bilinçli nefes topluluğumuzun kalbinde yer almaktadır ve bizi gerçeğe yönlendirecek şekilde ona güveniriz.

3 Özgünlük ve Bütünlük

Biz hayatımızda özgünlük ve bütünlük ve tüm en yüksek iyi ile uyumlu olmayan davranış ve bakış açıları meydan adamıştır.

4 Diversity and Inclusivity

We celebrate and nurture the rich diversity within our communities, and actively practice principles of equality, diversity and inclusion.

5 Conscious communication

Bilinçli iletişim toplumumuzda doğal bir ilişki biçimidir. Biz sevgiyle şifa adına gerçeğimizi iletmek için cesaret var ve biz başkaları iletişim kişisel almak için gerekli olmadığını açıktır.

6 Personal and Collective Responsibility

Düşüncelerimiz, sözlerimiz ve eylemlerimiz için kişisel sorumluluk alabiliriz; her birimiz yaratıcının gücünü kabul etmek ve saygı duymak.

7 Flexibility and Responsiveness

Kuantum değişimindeki gücün farkındayız ve bilinmeyeni karşılamak için bakış açılarımızda ve eylemlerimizde esnekliği koruyoruz.

8 Understanding and Knowledge

Elimizdeki birden fazla istihbarat kaynağını kabul ediyoruz; karar verme süreçlerimizde kalplerimiz, ilahi ilham ve zihinsel yeteneklerimiz tarafından yönlendiriliriz.

9 Consciousness

Bilinçliliğe bağlı olduğumuz için, gölge tarafımızı kabul etme, kucaklama ve bütünleştirme cesaretine sahibiz. Şifaya olan bağlılığımız sayesinde, başkalarına bilinçli farkındalık içinde gelişmeleri ve büyümeleri için ilham veririz.

10 Trust, Security and Self Love

Yaşamın tezahür eden gizemine güveniriz ve iç ve dış dünyalarımızı keşfederken, öz bakım, destek ve başkaları için düşünmenin en büyük öneme sahip olduğunu biliriz.

11 Global Healing

Hayatımızdaki bilinçli farkındalığa olan bağlılığımız sayesinde, dünyaya uyanmış varlığın niteliklerini yaslıyoruz.
IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)