IBF ÜHINENUD RAHVASTE ORGANISATSIOONI TÖÖRÜHM

IBFILE on antud spetsiaalne nõuandev staatus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni majandus-ja Sotsiaalnõukoguga (ECOSOC) alates juulist 2016

IBF vero network

Taust

2013. aastal nägi IBF võimalust tuua teadvusetu hingamine laiema publikuga Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja VABAÜHENDUSTE maailma kaudu, taotledes ECOSOC erilist nõuandva staatuse .

Brigitte Martin Powell, Judee Gee ja Véronique batter-kõik viimased presidendid IBF-ühinenud vägede ja kohtusid regulaarselt 12 kuu jooksul, et valmistada ette IBF taotluse. 26. juulil 2016 anti IBFILE spetsiaalne nõuandev staatus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni majandus-ja Sotsiaalnõukoguga (ECOSOC).

Oleme tänulikud dr Julie Gerlandile, kes on ÜRO ülem-ja Keskkonnarahu eest (VABAÜHENDUS nõuandva staatusega ÜRO ECOSOC-iga alates 2015), kes meid selle protsessi kaudu juhendas.

IBF-ÜRO meeskond

See töörühm koordineerib IBFI ja selle assotsieerimise tegevust Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni majandus-ja Sotsiaalnõukoguga.

Brigitte Martin Powell, IBF-ÜRO meeskonna juht
Judee Gee
Véronique batter
Vanessa Dietzel
Marie-Therese Maurice
Pippa Wheble, koordineerimine IBF-i Täitevmeeskonnaga

ECOSOC

Majandus-ja sotsiaalnõukogu (ECOSOC) on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni operatiivsüsteemi keskne ja osaleb kolmes säästva arengu peamiss tasandil – majanduslikus, sotsiaalses ja keskkonnaalas valdkonnas. ECOSOC ‘ i peamised kontorid asuvad New Yorgis, Genfis ja Viinis.

ECOSOC ‘ i eriline nõuandev staatus antakse rohkem kui 5000 üle maailma valitsusvälistele organisatsioonidele, et aidata kaasa ÜRO missiooni panusele.

ÜRO kestliku arengu eesmärgid

Meie maailma ümberkujundamine: 2030 säästva arengu tegevuskava“: 17 uut eesmärki ja eesmärki, mille ÜRO on määratlenud septembris 2015, et likvideerida vaesus, tugevdada ülemaailmset rahu ja luua jätkusuutlik maailm 2030. Loe lähemalt ÜRO ametlikus kohas.

IBF kohustused ja kohustused ECOSOC suhtes

a) tegema tõhusaid sissemakseid inimkonna heaolu parandamiseks kooskõlas ÜRO kestliku arengu
b) esitama aruande ECOSOC-i kohta iga nelja aasta järel meie tegevuse kohta (meie esimene aruanne on esitatud 1. juunil 2020)

Teadliku hingamise edendamine

Oma esimeses arengufaasis on meeskond valinud teadliku hingamise oma esmaseks õppevahendiks. Teadlik hingamine on lihtne seletada, lihtne õpetada ja kohaldatav mitmekesine avalik publik.

Teadlik hingamine on ka kõigi IBF-i raames esindatud hingamisviiside ühine nimetaja.

IBF panus ECOSOC-i

a) teadlikkuse tõstmine Teadvusetust hingamisest ja selle paljudest rakendustest laiemale avalikkusele
b) pakkuda oma teadmisi ÜRO kohtumistel teiste valitsusväliste organisatsioonide ja teiste institutsioonide delegaatidele.
c) toetada ÜRO kestliku arengu eesmärke konkreetsete rohujuure tasandi projektide kaudu (vt allpool)
d) innustada valitsuste esindajaid (ministreid, suursaadjaid) toetama teadliku hingamise algatusi oma riikides.

IBF spetsiifilised rohujuure projektid

2015. aasta üldkoosolekul tehti kindlaks järgmised tegevusvaldkonnad:
1) teadlik hingamine koolides
2) teadlik hingamine ja tervis programm
3) läbipõlemisel ennetamine
4) depressiooni ennetamine
5) trauma taastumine

Kuidas sa saad panustada?

> Toetada meie rohujuure projekte, anneerides IBF Hingitöö Arendusfondile
> Saada IBF liikmeks ja liituda meie vabatahtlike meeskonnaga
> Jälgi meid meie IBF Facebooki lehel
> Registreeri meie uudiskirja vastuvõtmiseks