Skip to content

IBF International Breathwork Foundation

IBF is een vereniging met volledige juridische capaciteit

Registratienummer 32080432
van de Kamer van Koophandel

Adres:

Stoombootweg 41, 1035 TT Amsterdam

Bestuur:

Geert De Vleminck (voorzitter)

Pierre Josis

Fabienne Doyen

Copyright
De volledige inhoud van deze homepage is Auteursrechtelijk beschermd.

Aansprakelijkheid
Ondanks alle inspanningen voor een correcte presentatie en verificatie van feiten kunnen fouten en verkeerde interpretaties niet volledig worden uitgesloten. Aansprakelijkheid voor instructies, notities, aanbevelingen en meningen is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De redactie is niet verantwoordelijk voor ledenevenementen, ledenbiografieën of hun foto’s en illustraties. IBF verwerpt de verantwoordelijkheid voor extern gekoppelde informatie volledig.

Fotobronnen:
Sommige foto’s die op deze homepage worden gebruikt, zijn van Pixabay of gekocht bij Adobe Stock.

IBF Breathwork Foundation