Skip to content

Initiativ

IBF-arbetsgrupper och projekt skapas under samhällsforumet vid årsstämman, bestående av volontärer som vill vara i tjänst inom ett visst område.

Dessa initiativ syftar till att få fördelarna med andningsarbete i skolor, trauma, psykisk hälsa och allmänhetens medvetenhet på ett hållbart sätt.

Global inspirationskonferens

I över 25 år har IBF anordnat en årlig veckolång Global Inspiration Conference (GIC) varje år i ett annat land. Konferensen innehåller dagliga huvudtalare och ett varierat utbud av workshops underlättas av yrkesverksamma inom medveten andning.

GIC är hem för IBF:s årsstämma, där IBF-initiativen inspireras och skapas.

IBF FN:s arbetsgrupp

IBF beviljades särskild rådgivande status vid FN:s ekonomiska och sociala råd 2016.

IBF stöder FN:s mål för hållbar utveckling genom en rad projekt och initiativ i linje med vårt uppdrag att främja medveten andning och andningsarbete. Arbetsgruppens roll är att samla in information om andningsarbetets inverkan (inklusive IBF-initiativen) på hälsa och välbefinnande över hela världen.

Denna grupp grundade projekt, inklusive:

Sammanhängande andning för trauma återhämtning:

Ett praktiskt program som utbildar personal och volontärer i stora organisationer att dela sammanhängande andning för att övervinna trauma, med flyktingar och de som drabbats av naturkatastrofer.

Arbetsgrupp för vetenskap och forskning

Ett team av experter som sammanställer befintliga publikationer och kurerade IBF-ledda forskning om medveten andning som ett verktyg för fysiskt, mentalt och känslomässigt välbefinnande.

Medveten andning i klassrummet

En omfattande träningshandbok för andningsövningar för barn i alla åldrar.

Utbildning lärare, föräldrar och barn i alla åldrar att använda medvetna andningsövningar i klassrummet för förbättrad hälsa, välbefinnande och känslomässig medvetenhet.

Fonden för utveckling av andearbete

Ekonomiskt stöd till projekt som hjälper missgynnade befolkningsgrupper. organisationer som tillhandahåller andningsarbete för hiv-positiva kvinnor och barn som lever i slumområden.

Världsandningsdagen: 11 april

En årlig global händelse som inbjuder alla att komma ihåg, uppleva och fira helande och enande andedräkt. Detta initiativ ökar medvetenheten om värdet av medveten andning och vikten av ren luft och minska vårt koldioxidavtryck. Sedan 2006 uppmuntrar IBF lokalt sponsrade evenemang i över 30 länder den dagen.

Andningscirklar

Mer än 100 andningscirklar över hela världen träffas varje månad för att främja och öva medveten andning som en wellness modalitet.

Möt 2 Andas

Ett initiativ för att koppla människor genom andan från sitt eget hem. Möt 2 Breathe körs online-evenemang för IBF medlemmar den 2 och 4 tisdag varje månad.

Sammanställt av IBF UN:s arbetsgrupp

IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2024 (all rights reserved)