Skip to content

IBF rahvusvaheline õhukaitse Sihtasutus

IBF on täielik õigus-ja teovõimega ühing

Netherlands Chamber of Commerce Registration Number 32080432

Aadress:

Stoombootweg 41, 1035 TT Amsterdam

Direktorid:

Lilian Korzilius, Geert De Vleminck, Vanessa Dietzel

Maria Guido, Griet Verstraete, Mario Domig

Bank Account

Holder: International Breathwork Foundation IBF

Bank: ABN AMRO

IBAN: NL41ABNA0585227012

Copyright
Selle kodulehe täielik sisu on kaitstud autoriõigusega.

Vastutus
Hoolimata kõigist jõupingutustest faktide õigeks esitamiseks ja kontrollimiseks ei saa täielikult välistada vigu ja väärtõlgendamist. Vastutus juhiste, märkmete, soovituste ja arvamused piirdub tahtluse ja raske hooletuse tõttu. Toimetuspersonal ei vastuta liikme ürituste, liikme Elulood või nende piltide ja illustratsioonide eest. IBF lükkab tagasi vastutuse väliselt seotud teabe täielikult.

Pildiallikad:
Mõned sellel kodulehel kasutatud pildid on pärit Pixabay või ostetud Adobe Stock.

IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)