Skip to content

VAD ÄR MEDVETEN ANDNING?

Medveten andning är bruket att andas med medvetenhet, avsikt och uppmärksamhet på din inre erfarenhet, i nuet.

Medvetna andningsmetoder kan variera i varaktighet, intensitet och syfte.

  • De kan vara så enkelt som några minuters motion för att främja mental fokus och slappna av.
  • De kan pågå i en timme eller mer, skapa förändrade medvetandetillstånd och en djupt personlig psykoterapeutisk process.

Används regelbundet, medveten andning kan hjälpa människor att utveckla skicklighet av avkoppling, även i utmanande situationer.

Medveten andning är kärnan i många psykologiska terapier, meditation och yoga praxis och används i beredning och nedkylning faser av många fysiska aktiviteter.

Medveten andning kan utövas av alla åldrar under alla omständigheter, inklusive; skolor, arbetsplats, sjukhus och under perioder av stress.

Medveten andning utövas inte under påverkan av sinne förändra ämnen, när det inte är möjligt att vara fullt medveten.

Komponerad av Dr Pippa Wheble, IBF Science & Research Group

IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)