Skip to content

Międzynarodowa Fundacja Oddechu IBF

IBF jest Stowarzyszeniem o pełnej zdolności prawnej

Numer rejestracyjny Holenderskiej Izby Handlowej 32080432

Adres:

Stoombootweg 41, 1035 TT Amsterdam

Dyrektorów:

Geert De Vleminck (Przewodniczący)

Pierre Josis

Fabienne Doyen

Prawa autorskie
Pełna zawartość tej strony głównej jest chroniona prawem autorskim.

Odpowiedzialności
Pomimo wszelkich wysiłków na rzecz prawidłowego przedstawienia i weryfikacji faktów, nie można w pełni wykluczyć błędów i błędnej interpretacji. Odpowiedzialność za instrukcje, notatki, zalecenia i opinie jest ograniczona do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia, biografie członków, ich zdjęcia i ilustracje. IBF całkowicie odrzuca odpowiedzialność za informacje powiązane z zewnątrz.

Źródła obrazu:
Niektóre zdjęcia używane na tej stronie głównej są z Pixabay lub zakupione w Adobe Stock.

IBF International Breathwork Foundation