Skip to content

NEFES İşİ TANIMLARI

Bilinçli Nefes Alma

Bilinçli nefes şu anda, farkındalık, niyet ve iç sel deneyim dikkat ile nefes uygulamadır.

Nefes çalışması

Bireysel ve gruplar halinde kullanılan çeşitli nefes alma tekniklerini kapsayan deneyimsel çalışma ve uygulama alanı, fiziksel, duygusal, bilişsel veya ruhsal refahı niçin geliştirdiğini ve kendini geliştirmesini sağlamaktır.

Bilinçli Bağlı Solunum

Bilinçli Bağlı Nefes hangi nefes kasıtlı olarak herhangi bir duraklama olmadan nefes ile nefes bağlayan bir nefes desen.

Bilinçli Bağlantılı Nefes Çalışması

Bilinçli Bağlı Nefes (CCB) varlık fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal düzeylerini desteklemek için bilinçli bağlı nefes ve beden-zihin teknikleri kullanan çalışma ve uygulama deneyimsel bir alandır.

  • CCB bazı okullar psikoterapötik vardır.
  • Dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere CCB çeşitli okullar vardır; Rebirthing, Holotropik Breathwork, Bütünleştirici Breathwork, Berrak nefes, Şamanik Breathwork ve Dönüşümsel Nefes.
  • Oturumun farklı bileşenlerinin yanı sıra farklı kuramsal ve ruhsal çerçevelere verilen önem, CCB’nin çeşitli okulları arasındaki ayrımları belirler.

Nefes İşçisi

Bir ya da daha fazla nefes alma türünün uygulayıcısı, bir birey veya grup ortamında fiziksel, duygusal, bilişsel veya ruhsal refahın geliştirilmesi için, öz farkındalık için nefes alma tekniklerini kullanmada başkalarını kolaylaştıran bir uygulayıcı.

Breathwork Uygulayıcısı

Ulusal/uluslararası organizasyonları veya eğitim okulları tarafından belirlenen asgari gereksinimleri karşılayan nefes alma yeterliliği (eğitim ve çıraklık) sertifikasına sahip kalifiye bir nefes alma uzmanı.

Bilinçli Bağlı Nefes Uygulayıcısı

Bireysel ve/veya grup oturumlarını kolaylaştıran nitelikli bir nefes alma uzmanı. Global Professional Breathwork Alliance tarafından belirlenen minimum gereksinimleri karşılayan bilinçli bağlantılı nefes alma yeterliliği (eğitim ve çıraklık) sertifikasına sahiptirler.

IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)