Skip to content

OM IBF

Förena och inspirera människor genom medveten andning

IBF är ett ideellt internationellt nätverk öppet för alla som är intresserade av medveten andning och andningsarbete. Detta inkluderar Conscious Connected Breathwork Professionals, organisationer och skolor samt individer och utövare som är intresserade av medveten andning eller de vars liv har berörts av denna erfarenhet.

“Syftet med IBF är att främja en hjärtcentrerad strategi för andningsarbete, dess teori och praktik, för expansion av medvetandet och för personlig och global omvandling.”

IBF skapades i juni 1994, under den första Globala inspirationskonferensen (GIC) i Sverige och införlivades officiellt som en ideell organisation i Nederländerna i juni 2000. Den huvudsakliga finansieringen av International Breathwork Foundation sker genom årliga medlemsavgifter.

IBF har en öppen, respektfull och inkluderande anda för alla nationer, raser, religioner, andliga traditioner och andningstekniker och följer inte någon specifik tradition, religiös eller på annat sätt.

IBF fungerar som ett forsknings- och dokumentationscentrum för insamling, sammanställning och spridning av information från hela världen om Andningsarbete och dess olika teorier, tekniker, praktiker, skolor och utbildningar.

A Global Inspiration Conference is held annually under the auspices of the IBF and is hosted in a different country each year. Under konferensen håller IBF årsstämma. Alla registrerade deltagare på konferensen är välkomna att delta i årsstämman där beslut om IBF:s framtida inriktning och dess förhållande till Breathwork fattas.

International Breathwork Foundation erbjuder möjligheten för alla människor som ägnar sig åt Conscious Breathing, oberoende av modalitet, att kreativt delta i en global verksamhet som främjar och hedrar andan som ett transformerande verktyg för läkning och personlig tillväxt. Alla är välkomna att gå med i IBF-nätverket.

IBF representerar mer än 35 länder över hela världen och beviljades särskild rådgivande status vid ECOSOC (FN) 2016.

Idag är IBF en organisation med full rättskapacitet – Nederländerna – Handelskammare registreringsnummer 32080432.

IBF respekterar GDPR-lagstiftningen.

Hitta vår GDPR-policy här: IBF GDPR Policy 2018

IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2024 (all rights reserved)