Skip to content

PODSTAWOWE WARTOŚCI IBF


“The International Breathwork Foundation recognises and pays respect to our First Nation members.

IBF DIVERSITY AND INCLUSIVITY STATEMENT

We acknowledge all first nation peoples whose land we live on, and recognise their continuing connection to lands, waters, sky and communities.

The IBF practice principles of equality, diversity and inclusion. We celebrate and nurture the rich diversity within our communities including people who live with or are impacted by disability, our LGBTQIA+ members, BIPOC members and displaced peoples. As a community we seek to strengthen our collective consciousness, action and resilience against the adverse effects of stigma, discrimination, and marginalisation”.

We acknowledge and recognize the IBF lineage and all volunteers who dedicated and dedicate their time and energy to the IBF.

CORE VALUES

1 Właściwa relacja

Celebrujemy wzajemnie połączony charakter życia i reagujemy w odpowiednim stosunku do siebie nawzajem i świata wokół nas; kierowanie naszymi sprawami z miłością, honorem i szacunkiem.

2 Świadome oddychanie

Świadomy oddech jest sercem naszej społeczności i ufamy, że poprowadzi nas do prawdy.

3 Autentyczność i uczciwość

Jesteśmy oddani autentyczności i uczciwości w naszym życiu oraz zachowań i perspektywach, które nie są zgodne z najwyższym dobrem ze wszystkich.

4 Diversity and Inclusivity

We celebrate and nurture the rich diversity within our communities, and actively practice principles of equality, diversity and inclusion.

5 Conscious communication

Świadoma komunikacja jest naturalnym sposobem na relacje w naszej społeczności. Mamy odwagę, aby z miłością przekazywać naszą prawdę w imię uzdrowienia i jesteśmy pewni, że nie trzeba osobiście zabierać innych komunikacji.

6 Personal and Collective Responsibility

Bierzemy osobistą odpowiedzialność za nasze myśli, słowa i czyny; uznanie i poszanowanie mocy twórcy w każdym z nas.

7 Flexibility and Responsiveness

Zdajemy sobie sprawę z mocy zmian kwantowych i utrzymujemy elastyczność w naszych perspektywach i działaniach, aby dostosować się do nieznanego.

8 Understanding and Knowledge

Uznajemy wiele dostępnych nam źródeł inteligencji; kierujemy się naszymi sercami, boskim natchnieniem i zdolnościami umysłowymi w naszych procesach decyzyjnych.

9 Consciousness

Oddani świadomości mamy odwagę uznać, objąć i zintegrować naszą stronę cienia. Poprzez nasze własne zaangażowanie w uzdrowienie inspirujemy innych do rozwijania się i wzrastania w świadomej świadomości.

10 Trust, Security and Self Love

Ufamy oczywistej tajemnicy życia i wiemy, że kiedy odkrywamy nasze wewnętrzne i zewnętrzne światy, troska o siebie, wsparcie i troska o innych ma ogromne znaczenie.

11 Global Healing

Poprzez nasze ciągłe oddanie świadomej świadomości w naszym życiu, emanujemy cechy przebudzonej obecności w świecie.
IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)