Skip to content

TEAVE IBF

Ühendades ja inspireerides inimesed teadvusel hingamine

IBF on mittetulunduslik rahvusvaheline võrgustik, mis on avatud kõigile, kes on huvitatud teadvusest hingamisest ja hingamisest. See hõlmab teadlikult ühendatud Hingustöötajaid, organisatsioone ja koole, samuti isikuid ja praktikuid, kes on huvitatud teadvusest hingamisest, või neile, kelle elu on seda kogemust puudutanud.

“IBFI eesmärk on edendada südame-keskset lähenemist hingamisele, selle teooriale ja tavadele, et suurendada teadvust ja isiklikku ja ülemaailmset ümberkujundamist.”

IBF loodi juunis 1994, esimese ülemaailmse Inspiratsioonikonverentsi (GIC) ajal Rootsis ja oli ametlikult asutatud mittetulundusorganisatsioonina Madalmaades juunis 2000. Rahvusvahelise Õhufondi peamine rahastamine toimub iga-aastase liikmemaksu alusel.

IBF-il on avatud, lugupidav ja kaasav vaim kõigi rahvaste, rasside, religioonide, vaimsete traditsioonide ja hingamistehnikate suhtes ning see ei vasta ühelegi konkreetsele traditsioonile, usulisele ega muule.

IBF toimib uurimis-ja dokumenteerimiskeskusena, et koguda, kõrvades ja levitada teavet kogu maailmast Hingamistööde ja selle mitmekesiste teooriate, tehnikate, tavade, koolide ja koolituste kohta.

Ülemaailmne Inspiratsioonikonverents korraldatakse igal aastal IBFI egiidi all ja seda majutatakse igal aastal erinevas riigis. Konverentsi ajal korraldab IBF oma iga-aastase üldkoosoleku (AGM). Kõik konverentsil registreeritud osalejad on teretulnud osalema AGM-is, kui tehakse otsuseid IBFI tulevase suuna ja selle suhte kohta Hingtööga.

Rahvusvaheline Hingetööfond pakub võimalust kõigile teadlikule hingamisele pühendatud inimestele, mis on sõltumatud modaalsusest, osalema loominguliselt ülemaailmses tegevuses, mis edendab ja austab hinge kui ümberkujundusliku vahendina tervendavat ja ja isikliku kasvu. Kõik on teretulnud liituda IBF võrku.

IBF esindab rohkem kui 35 riiki üle maailma ja neile anti spetsiaalne nõuandev staatus ECOSOC (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga) 2016.

Täna on IBF täieõiguslik organisatsioon – Madalmaad – Kaubanduskoda registreerimisnumber 32080432.

IBF austab GDPR-i õigusakte.

Leia meie GDPR-i poliitika siit: IBF gdpr-i poliitika 2018

IBF International Breathwork Foundation
logo-3 (2)

© IBF International Breathwork Foundation 2023 (all rights reserved)